പൊവ്വല്‍ കോട്ട

നിര്‍മ്മാണശൈലിയിലെ വ്യത്യസ്‌തയും രീതിയും കൊണ്ട്‌ ശ്രദ്ധനേടിയതാണ്‌ കാസര്‍ഗോഡു നിന്നും 10 കി.മീറ്റര്‍ ദൂരെയുള്ള പൊവ്വല്‍ കോട്ട. പഴമയുടെ പ്രാധാന്യം മൂലം കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഈ ഫോര്‍ട്ടിനെ സംരക്ഷിത വിഭാഗത്തിലാണ്‌ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌.

എത്തേണ്ടവിധം

കാസര്‍ഗോഡ്‌ - മുല്ലെറിയ വഴിയില്‍, കാസര്‍ഗോഡു നിന്നും 10 കി.മീറ്റര്‍ ദൂരെയാണ്‌ ഈ ഫോര്‍ട്ട്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌. കാസര്‍ഗോഡാണ്‌ അടുത്തുള്ള റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍.