+91-467-2950500

പൂന്തോട്ടങ്ങളും നദികളും

ചന്ദ്രഗിരി നദി

തുളുനാടിനേയും കര്‍ണ്ണാടകയേയും പുരാതനമായ വേര്‍തിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രഗിരി നദിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ്‌ പയസ്വിനി നദി. ...

 • Schedule

  Monday to Friday 09.00 AM - 5.30 PM
  Saturday 09.00 AM - 5.30 PM
  Sunday 09.00 AM - 5.30 PM
 • Address

  Chandragiri ,Kasaragod
 • Languages

  English - Malayalam - Kannada
 • Parking

  Available
 • ഗതാഗതം

  കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ബസുകൾ ലഭ്യമാണ്

Right to Information

Right to Information