+91-467-2950500

ചരിത്രസ്‌മാരകങ്ങള്‍

മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം

കുംബള രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന മൈപ്പടി കൊട്ടാരം ഇന്നും അധികാരത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായാണ്‌ ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ ഉള്ളത്‌. 200 വര്‍ഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള മൈപ്പടി കൊട്ടാരം കാസര്‍ഗോഡ്‌ - പെരിയ റോഡില്‍‌...

 • Schedule

  Monday to Friday 09.00 AM - 5.30 PM
  Saturday 09.00 AM - 5.30 PM
  Sunday 09.00 AM - 5.30 PM
 • Address

  Kasargod-Perla Road,Kasaragod, 671124
 • Languages

  English - Malayalam - Kannada
 • Parking

  Available
 • ഗതാഗതം


  :കാസര്‍ഗോഡുനിന്നും ധാരാളം ബസ്‌ സര്‍വ്വീസുകളും, കാസര്‍ഗോഡു റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനും സഹായിയ്‌ക്കും.

കാഞ്ചന്‍ജംഗ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗ്രാമം

പ്രശസ്‌തകലാകാരന്മാരായ പി.എസ്‌.പുനന്‍ചിത്തയ (Punanchitaya) സ്ഥാപിച്ച കലാഗ്രാമമാണ്‌ കാഞ്ചന്‍ജംഗ. കാസര്‍ഗോഡിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തായി ഏകദേശം 16 കി.മീറ്റര്‍ ദൂരെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന..

 • Schedule

  Monday to Friday 09.00 AM - 5.30 PM
  Saturday 09.00 AM - 5.30 PM
  Sunday 09.00 AM - 5.30 PM
 • Address

  Kasaragod
 • Languages

  English - Malayalam
 • Parking

  Available
 • ഗതാഗതം

  :അടുത്തുള്ള റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ - കാസര്‍ഗോഡ്‌.
  : കാസര്‍ഗോഡു നിന്നും ധാരാളം ബസ്‌ സര്‍വ്വീസുകളുണ്ട്‌.

ഇടനീര്‍മഠം മഠം

കലയ്‌ക്കും പഠനത്തിനും ആസ്ഥാനവും പ്രശസ്‌തവുമായ ഇടനീര്‍ മഠം ഒരു ഹിന്ദു ആശ്രമമാണ്‌. കാസര്‍ഗോഡിന്റെ വടക്കു കിഴക്കേ ഭാഗം മധുവാഹിനീ നദിക്കരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടനീര്‍മഠം...

 • Schedule

  Monday to Friday 09.00 AM - 5.30 PM
  Saturday 09.00 AM - 5.30 PM
  Sunday 09.00 AM - 5.30 PM
 • Address

  Edneer ,Kasaragod
 • Languages

  English - Malayalam - Kannada
 • Parking

  Available
 • ഗതാഗതം

  : അടുത്തുള്ള റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ - 13 കി.മീറ്റര്‍ ദൂരെയുള്ള കാസര്‍ഗോഡ്‌ റയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍.
  :13 കി.മീറ്റര്‍ ദൂരെയുള്ള കാസര്‍ഗോഡ്‌, 33 കി.മീറ്റര്‍ ദൂരെയുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാട്‌, 18 കി.മീറ്റര്‍ ദൂരെയുള്ള ബേക്കല്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ധാരാളം ബസ്‌ സൗകര്യം ഉണ്ട്‌.

ആനന്ദാശ്രമം ആശ്രമം

1939-ല്‍ സ്വാമി രാംദാസ്‌ സ്ഥാപിച്ച ആനന്ദാശ്രമം ഇന്ന്‌ അന്തര്‍ദേശീയതലത്തില്‍ പ്രശസ്‌തി നേടിയ ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രമാണ്‌....

 • Schedule

  Monday to Friday 09.00 AM - 5.30 PM
  Saturday 09.00 AM - 5.30 PM
  Sunday 09.00 AM - 5.30 PM
 • Address

  Anandashram P.O., Kanhangad 671531
 • Languages

  English - Malayalam - Kannada
 • Parking

  Available
 • ഗതാഗതം

  കാഞ്ഞങ്ങാട്‌ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും 5 കി.മീറ്റര്‍ കിഴക്കുവശത്തേക്ക്‌ പോയാല്‍ മതി.

നിത്യാനന്ദ ആശ്രമം

ഹോസ്‌ദുര്‍ഗ്ഗിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള കുന്നിന്‍ പുറത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിത്യാനന്ദാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത്‌ സ്വാമിനിത്യാനന്ദയാണ്‌. മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുവാനുതകുന്ന തരത്തില്‍ ഈ വനഭാഗത്ത്‌ ലോകരെ ഇന്നും ആകര്‍ഷിക്കുന്ന 43 ഗുഹകള്‍ സ്വാമി...

 • Schedule

  Monday to Friday 09.00 AM - 5.30 PM
  Saturday 09.00 AM - 5.30 PM
  Sunday 09.00 AM - 5.30 PM
 • Address

  Hosdurg, Kanhangad, Kasaragod, Kerala 671315
 • Languages

  English - Malayalam - Kannada
 • Parking

  Available
 • ഗതാഗതം

  :3 കി.മീറ്റര്‍ ദൂരെയുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാട്‌ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍.
  : കാഞ്ഞങ്ങാട്ടു നിന്നും 80 കി.മീറ്റര്‍ ദൂരെയുള്ള മാംഗളൂര്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട്‌, 180 കി.മീറ്റര്‍ ദൂരെയുള്ള കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളം.

Right to Information

Right to Information