+91-467-2950500

മാലിക്‌ ദീനാര്‍ മോസ്‌ക്‌

തളങ്കര


വിവരണം

കേരളശില്‌പ ശൈലിയിലുള്ള ഈ മുസ്ലീംപള്ളി നിര്‍മ്മിച്ചത്‌ ഇസ്ലാംമതം കേരളത്തില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച മാലിക്‌ ഇബിന്‍ ദിനാര്‍ ആണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പള്ളിയിലെ തൂണുകളിലും മറ്റും അറബിയിലുമുള്ള കൊത്തുപണികള്‍ കാണാന്‍ കഴിയും. ഇന്ത്യയിലേക്ക്‌ ആദ്യമായി ഇസ്ലാംമതം കൊണ്ടുവന്ന മാലിക്‌-ബിന്‍-ദീനാറും 12 പേരുള്ള കച്ചവടസംഘവും എ.ഡി 624 കേരളത്തിലെത്തി. എന്നാല്‍ കച്ചവടത്തേക്കാള്‍ ഇസ്ലാംമതം ലോകത്താകെ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം.


എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം

കാസറഗോഡിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് തളങ്കര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

കാസറഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്രധാന റെയിൽ‌വേ സ്റ്റേഷന്‍.Right to Information

Right to Information